Γιατί να μας επιλέξετε

Η FIRST CALL αποδεδειγμένα εξασφαλίζει τις σχέσεις με τους πελάτες σας και στοχεύει στη: 1. Μείωση του χρόνου...

Learn more →

Πληροφορίες για Οφειλέτες

Τι είναι η Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών? Ως Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ορίζονται οι...

Learn more →

Blog } What We're Saying

Read the blog

Ο ρόλος των Εταρειών Ενημέρωσης Οφειλετών στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

Ο αντικειμενικός σκοπός των Εταιριών Ενημέρωσης Οφειλετών είναι να καθοδηγούν τους οφειλέτες να αποπληρώνουν έγκαιρα τις οφειλές τους , ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του Τραπεζικού Συστήματος και της κοινωνίας γενικότερα. Ποιός είναι ο λόγος που η διαχείριση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων δεν γίνεται από τα ίδια τα τραπεζικά ιδρύματα αλλά από ένα τρίτο φορέα σαν την FirstCall? 1. Το κόστος της διαχείρισης στις εταιρείες outsourcing είναι χαμηλότερο από ότι στα εσωτερικά τμήματα...

Read more →